14 juli 2022 - TYDLIGARE REGLER FÖR SAMORDNINGSNUMMER

Den 19 juli lägger regeringen fram en proposition om ett ändrat system för samordningsnummer, alltså de nummer som tilldelas personer som befinner sig lagligt i Sverige men inte har personnummer. Samordningsnummer behövs för att kunna arbeta och betala skatt mm.

Regeringen föreslår att bestämmelser om samordningsnummer ska regleras i en ny lag, lagen om samordningsnummer, och att Skatteverket tar över ansvaret för identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer. Samordningsnummer ska med förslaget kunna tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som krävts. Den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska få tydlig information om vilken bedömning av identiteten som har gjorts.

Den högsta nivån av samordningsnummer ska enligt förslaget tilldelas den som har styrkt sin identitet och identitetskontrollen ska i dessa fall ske vid personlig inställelse. Den som har ett pass, identitetskort eller en motsvarande handling ska på begäran överlämna handlingen för kontroll. Den myndighet som utför identitetskontrollen ska ha möjlighet att kontrollera biometriska uppgifter som finns lagrade i inlämnade handlingar. Den som är föremål för identitetskontroll ska vara skyldig att på begäran låta myndigheten ta fingeravtryck och en ansiktsbild. Dessuton föreslås en skyldight för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringsdatabasen avseende personer med samordningsnummer.

Observera att detta lagförslag inte var behandlat av riksdagen då arbetet med Tidslinjen avslutades.

Läs prop. 2021/22:276 och se följdmotioner på riksdagens hemsida