9 december 2020 - TVÅ ÅRS ANSTÄLLNING FÖR PERMANENT TILLSTÅND

Den 23 november kom regeringen med ett förslag till justering i förordningen om tillämpning av den tillfälliga lagen. Med anledning av det svåra läget på arbetsmarknaden under pandemin ansåg regeringen att det ska räcka med anställningsavtal som gäller ett år framåt vid beslutstillfället som villkor för permanent uppehållstillstånd (när andra villkor är uppfyllda). Hittills har det krävs två års anställning vid beslutstillfället. På grund av reglerna om anställningsskydd är detta i praktiken lika med fast anställning. Försörjningskravet gäller dels skyddsbehövande som försöker få permanent tillstånd i samband med förlängning, dels de ungdomar som söker permanent tillstånd enligt gymnasielagen. Dessa ungdomar riskerar utvisning om försörjningskravet inte uppfylls.

En förordning kan beslutas av regeringen, men regeringen underställde ändå frågan riksdagen – efter fyra dagars remisstid. I riksdagen stöddes det endast av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det räckte inte och utskottet tillkännagav till regeringen att ändringen inte borde genomföras.

Justitiedepartementet 23 november 2020: Promemorian om försörjningskravet

Riksdagen 9 december 2020: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstning och beslut