15 juli 2022 - TRE MYNDIGHETER SKA HINDRA ATT BARN FÖRSVINNER

Den 15 juli 2022 ger regeringen tre myndigheter, Socialstyrelsen, Migrationsverket och Polisen, ett gemensamt uppdrag att utveckla sitt arbete för att motverka att ensamkommande barn försvinner. Enligt Lena Hallengren riskerar särskilt barn som avvikit efter avslag på en ansökan om uppehållstillstånd att utnyttjas och fara illa på olika sätt.

Socialstyrelsen ska vara sammankallande och samordnande myndighet för uppdraget och ta fram en nationell vägledning. De ska även sammanställa och analysera statistik över registrerade avvikningar. Polismyndigheten ska se över möjligheten att i sitt register ange om ett barn, som har anmälts försvunnet, saknar vårdnadshavare i Sverige. Uppdraget ska redovisas i september 2025.

Socialdepartementet 15 juli 2022: Uppdrag om att stärka arbetet med att motverka att ensamkommande barn försvinner