4 januari 2016 - TRANSPORTÖRANSVARET INFÖRS

I slutet av december rapporterar Migrationsverket att antalet asylsökande minskat snabbt. En vecka, första veckan i november, var antalet sökande över 10.000 men sedan dess har antalet minskat för varje vecka. Migrationsverket bedömer att orsakerna främst finns vid EU:s yttre gränser. Det är färre som tar sig över Medelhavet och hårdare gränskontroller i Balkanländerna. Regeringen fullföljer ändå planerna på att införa id-kontroller utanför Sveriges gränser.

Efter att riksdagen den 17 december gett regeringen befogenhet att införa transportöransvar så går regeringen omedelbart till verket med en förordning som gäller från den 4 januari. ID-kontroller ska från det datumet göras av transportföretagen på alla kollektiva färdmedel till Sverige. Transportöransvar är något som finns vid EU-ländernas yttre gränser – en av anledningarna till att asylsökande tvingas anlita smugglare eftersom det inte går att få visum för att söka asyl. Men mellan Schengenländerna är transportöransvar egentligen inte tillåtet. Liksom med gränskontrollerna hänvisar regeringen till att det föreligger en fara för den allmänna ordningen.

Eftersom kontrollerna sker utanför Sveriges gränser medför de att personer som saknar godkända id-handlingar inte tillåts nå Sveriges gräns där de skulle haft rätt att söka asyl.

SvT Nyheter 4 januari 2016: Förvirrat vid gränsen efter de nya id-kontrollerna

Sveriges Radio Ekot 4 januari 2016: Reaktioner efter första dagen med id-kontroller

Svenska Dagbladet 5 januari 2016: Bara en av hundra afghanska flyktingar har pass

SvT Nyheter 5 januari 2016: Skånepolisen: Färre flyktingar vid gränskontrollerna