11 februari 2016 - TILLFÄLLIGA LAGEN PÅ REMISS

Den 11 februari 2016 skickar regeringen ut ett förslag om den tillfälliga lagen (lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) på remiss. Förslaget har inte beretts av någon utredare eller parlamentarisk kommitté utan det som presenteras är direkt ett utkast till lagrådsremiss från regeringen. Remisstiden går ut efter fyra veckor, den 10 mars.

Länk till lagrådsremissen