13 februari 2017 - TILLFÄLLIG LÄTTNAD FÖR FAMILJER

I ett rättsligt ställningstagande, SR 03/2017, meddelar Migrationsverket några lättnader i försörjningskravet vid familjeåterförening. Bland annat ska inget försörjningskrav ställas om det finns barn i anknytningsfamiljen. Just denna lättnad kom att återställas med ett nytt ställningstagande i juni 2020, då Migrationsverket hade kommit fram till att ansökan i första hand ska prövas gentemot den vuxne i familjen.

En annan lättnad har blivit mer bestående, nämligen att det inte ska krävas en lång sammanlevnad utomlands för att flyktingar ska kunna få undantag från försörjningskravet när ansökan gjorts inom tre månader. Det räcker att förhållandet är etablerat utomlands.