1 maj 2017 - TIDIGARE ÅLDERSBEDÖMNING

Utlänningslagen ändras så att ensamkommande barns ålder ska bedömas tidigt i processen. Så har det varit redan tidigare, men då har åldern ändrats genom en tjänsteanteckning som inte kunnat överklagas. Efter kritik från JO infördes rutinen att åldern ändrades först i samband med beslut i asylärendet då det också kunde överklagas. De nya reglerna innebär att åldern kan ändras i början av proceduren utan utredning om det är ”uppenbart” att personen är över 18. Om det behövs en utredning ska barnet erbjudas en medicinsk undersökning. Migrationsverket får sedan fatta ett tillfälligt beslut om åldern och detta beslut kan överklagas separat. Detta innebär att den unge kan behandlas som en vuxen utan att beslut i asylärendet behöver inväntas. De nya reglerna gäller från och med 1 maj 2017 men bara för barn som sökt asyl den 1 februari 2017 eller senare.

Riksdagsbeslut 5 april 2017, se samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut