29 augusti 2019 - SYRIEN: ALLA FÅR INTE LÄNGRE STANNA

Migrationsverket publicerar den 29 augusti ett rättsligt ställningstagande (SR 23/2019) om asylsökande från Syrien. Enligt ställningstagandet är graden av urskillningslöst våld inte längre så hög i hela Syrien att alla asylsökande har skyddsbehov. I vissa provinser anses situationen fortfarande så allvarlig att ingen kan skickas dit. I de flesta övriga provinser råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet. Migrationsverket anser rättsskyddet i Syrien så dåligt att ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i ”i tydliga undantagsfall” till exempel för den som har ”ett tillräckligt socialt etablerat och ekonomiskt stabilt nätverk”. Personer som ansöker om förlängning ska inte nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget, om de inte har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter. Ställningstagandet innehåller också viktiga avsnitt om utsatta grupper, inte minst kvinnor.