17 december 2021 - STOPP TILL GAZA UPPHÄVT MEN BARN FÅR STANNA

I maj 2021 stoppade Migrationsverket verkställigheter av utvisingar till Gaza, Palestina, beroende på en rad våldsutbrott. Den 17 december 2021 upphävs verkställighetsstoppet med ett nytt rättsligt ställningstagande (RS/091/2021) eftersom situationen anses ha blivit lugnare. Samtidigt håller Migrationsverket fast vid att det går att resa till Gaza via Egypten, utom för statslösa palestinier med så kallade 00-pass eller resedokument från andra länder. Det finns alltså inget generellt verkställighetshinder enligt Migrationsverket.

Det nya ställningstagandet fokuserar mer på barns situation än det förra från 2019. Sedan 2019 har även hindret i den tillfälliga lagen mot att tillämpa ömmande omständigheter försvunnit. Migrationsverket bedömer att den svåra humanitära situationen för barn i Gaza i regel är tillräcklig för att konstatera att det föreligger särskilt ömmande omständigheter för barn, liksom innan den tillfälliga lagen trädde i kraft.

Det nya ställningstagandet är inte skäl för ny prövning av skyddsbehov men det påpekas särskilt att barn kan få uppehållstillstånd på grund av den humanitära situationen även i verkställighetsärenden.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS/091/2021 från Migrationsverkets databas Lifos