4 oktober 2016 - STOPP FÖR ÖMMANDE SKÄL FÖR BARN FRÅN GAZA

Barnfamiljer från Gaza (den isolerade och våldsdrabbade delen av Palestina) har innan den tillfälliga lagen trädde i kraft kunnat få tillstånd på grund av att situationen i Gaza bedömdes som särskilt ömmande för barn. I och med den tillfälliga lagen krävs att en utvisning skulle bryta mot ett av Sveriges internationella åtaganden för att paragrafen om ömmande omständigheter ska få användas. Därmed blir det stopp för att låta barnfamiljer från Gaza få stanna. Detta framgår av ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket (SR 54/2016) den 4 oktober 2016.

Ställningstagandets huvudsakliga innehåll är att Migrationsverket  bedömer att det inte går att verkställa utvisningar till Gaza just nu, eftersom det inte går att garantera att Egypten släpper igenom personerna. Palestinierna bör inte heller hänvisas till Egypten på grund av säkerhetsläget där. Hindret gäller inte bara barnfamiljer utan alla palestinier som annars skulle ha utvisats Gaza.

Uppehållstillstånd på grund av det praktiska hindret ska ges för 12 månader enligt utlänningslagens paragraf 5 kap 11 § om tillfälliga hinder. Endast om hindret i undantagsfall skulle anses som bestående för någon, får paragrafen 12 kap 18 § användas – denna skulle annars enligt den tillfälliga lagen ge 13 månaders tillstånd med möjlighet till permanentning genom arbete.

Kriterierna för vilka som kan bedömas som flyktingar kvarstår och gäller främst personer som kan kopplas till Israel eller al-Fatah eller är oppositionella mot Hamasregeringen.