1 november 2017 - STÄRKTA BEFOGENHETER FÖR POLISEN

Flera lagändringar införs som stärker polisens befogenheter. Barn får nu tas i förvar av polisen när en omedelbar verkställighet ska genomföras. Omhändertagande inför verkställighet ska kunna göras utan förvarsbeslut. Ett sådant omhändertagande som inte definieras som förvar får pågå högst 24 timmar, eller ytterligare 24 timmar om det finns särskilda skäl. Polisen får även rätt att föra personer till ambassad med tvång, för att få fram resehandlingar. Följdändringar till de ökade befogenheterna är att de även ger större möjlighet till kroppsvisitering och husrannsakan.

Det tydliggörs att förvarstagande i polisarrest av transporttekniska skäl inte får pågå mer än tre dygn och inte får användas för barn. En förändring för asylsökande är att ärenden som är överlämnade till polis ska kunna återföras till Migrationsverket till exempel om personen vill samarbeta om utvisning.

Riksdagsbeslut 27 september 2017, se samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut