1 september 2022 - STÄRKT KONTROLL AV FOLKBOKFÖRINGEN

Den 1 september 2022 träder lagändringar i kraft i folkbokföringslagen. Det är inte längre möjligt att vara folkbokförd utan känd hemvist. Den som inte har någon känd adress ska avregistreras som försvunnen. För att folkbokföras (eller återregistreras) krävs att personen inställer sig personligen hos Skatteverket och överlämna id-handling eller uppehållstillståndskort. Från 1 september 2023 har Skatteverket rätt att ta fingeravtryck och fotografi för att kontrollera biometriska data som finns i id-handlingen.

Skatteverkets har redan rätt att göra kontrollbesök för att kontrollera att någon bor på den adress som uppgivits. Skatteverket får nu även befogenhet att utan förvarning besöka en fastighet eller bostad för att kontrollera vilka som bor där. De som befinner sig på platsen ska lämna uppgift om sin identitet.

Riksdagen den 9 juni 2022: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut.