1 april 2021 - SPRÅKPLIKT FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD

I slutet av 2019 presenterades ett förslag från socialdepartementet om att personer som anses sakna tillräckliga språkkunskaper ska ha en skyldighet att delta i språkundervisning för att kunna få försörjningsstöd. Efter en remissomgång lade regeringen fram en proposition i december 2020 om ett tillägg i Socialtjänstlagen med den innebörden. Resonemanget är att personen måste vara beredd att lära sig språket för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Riksdagen fattade beslut den 3 mars 2021 och lagändringen träder i kraft den 1 april.

Se riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut