22 juni 2022 - SPRÅKKRAV FÖR PERMANENT TILLSTÅND UTREDS

Regeringen tillsätter en utredare som ska lämna förslag om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd. Att sådana krav ska införas beslutades i samband med att den tillfälliga lagen avskaffades och utlänningslagen ändrades, men exakt hur det ska se ut kunde inte avgöras innan det är klart vilka krav som gälla för medborgarskap.

Utredaren ska föreslå hur språk- och samhällskunskapskrav för permanent
uppehållstillstånd ska utformas och kontrolleras och även föreslå vilka undantag som ska kunna göras.

Hämta kommittédirektiv från justitiedepartementet