25 november 2016 - SOCIALEN MÅSTE INFORMERA POLISEN

I november 2016 begär gränspolisen i område Syd ut uppgifter från socialtjänsten i fem stadsdelar i Malmö om vilka papperslösa de gett bistånd till. Detta har inte hänt tidigare, och socialarbetarna har förlitat sig på sekretessen mellan myndigheter. Men enligt kommunens jurist måste uppgifterna lämnas ut enligt en tidigare aldrig använd paragraf i utlänningslagen. Denna paragraf bryter sekretessen om polisen behöver uppgifterna för att verkställa utvisningar. Gränspolisen uppger att de måste ta till nya metoder eftersom de fått regeringens uppdrag att verkställa fler utvisningar. Enligt Sydsvenskan visar sig flera av de uppgivna adresserna vara tomma när polisen kommer dit, men aktionen leder ändå till verkställigheter. Saken prövas senare av JO som slår fast att socialnämnder är skyldiga att lämna ut uppgifterna. Men det finns inget hinder för nämnderna att informera de berörda om att deras uppgifter lämnats ut.

Regeringens regleringsbrev till polisen för 2016.

Tillslag efter att uppgifter hämtats från socialnämnder, se SvT 16-11-30

JO-beslut om socialnämndernas uppgiftsskyldighet 17-04-20