8 juli 2022 - SKÄRPTA KRAV PÅ OFFENTLIGA BITRÄDEN UTREDS

Den 8 juli presenterar regeringen ännu en ny utredning. Kammarrättsrådet Erik Hjulström ska ta ställning till vissa frågor om offentliga biträden. Syftet är att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen.

Enligt regeringen har det förts fram från olika håll att vissa offentliga biträden som förordnas i asylärenden inte har den kompetens som krävs. Migrationsverket har inte möjlighet att generellt hindra olämpliga ombud från att medverka i migrationsärendena.

Det som ska utredas är bland annat behörighetskraven, möjligheten att generellt hindra olämpliga ombud och biträden, möjligheten att begränsa antalet uppdrag som ett offentligt biträde kan åta sig och behovet av ett utökat informationsutbyte mellan Migrationsverket, Polismyndigheten och migrationsdomstolarna. Uppdraget ska påbörjas den 1 september 2022 och redovisas till justitiedepartementet senast den 1 juni 2023.

Denna information är hämtad från justitiedepartementets pressmeddelande den 8 juli 2022. Pressmeddelandet finns inte kvar på regeringens hemsida.

Hämta utredningsdirektiv: En översyn av vissa frågor om offentliga biträden

Sveriges Radio Ekot 22-07- 09: Skärpta krav på migrationsbiträden ska utredas – efter kritiken