18 juni 2021 - SAMORDNINGSNUMMER OCH KONTROLL AV FOLKBOKFÖRING

Den 18 juni träder nya regler för samordningsnummer i kraft samtidigt med skärpta regler för folkbokföringen. Enskilda ska kunna begära samordningsnummer, men då behövs styrkt identitet och personligt besök hos Skatteverket. När en myndighet begär samordningsnummer för någon är identitetskravet fortfarande lite lägre (liksom i samband med registrering av A-skatt för asylsökande, då villkoren för att få arbeta utan arbetstillstånd gäller, AT-UND). Samordningsnumren ska vara tidsbegränsade och förklaras vilande efter fem år om de inte förnyas. Kontrollen av folkbokföringen ökar genom att alla myndigheter får en skyldighet att rapportera sådant som kan antas vara felaktigheter i folkbokföringen. Det införs också en skyldighet att anmäla när en registrerad kontaktadress ändras.

Fler ändringar väntas eftersom en utredning om säkrare samordningsnummer fortfarande pågår.

Riksdagen 19 maj 2021: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatt, omröstningar och beslut