9 juni 2021 - RIKSDAGEN AVSLÅR LÄTTNADER I GYMNASIELAGEN

Regeringen har föreslagit lättnader i gymnasieregelverket, bland annat för att pandemin gjort det svårt för personer som nyss gått ut gymnasiet att direkt få minst två års anställning. Förslaget berör villkoren för att få permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning för de ungdomar som efter asylansökan fått uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet. De skulle få ett år på sig att skaffa arbete, istället för sex månader. Studiemedel för studier på deltid skulle kunna ingå i försörjningen om ungdomen också arbetar. Yrkesintroduktionsanställning skulle räknas som anställning och ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget som därmed föll. Argumenten från socialförsäkringsutskottet var bland annat att arbetslöshet ska bekämpas med den ekonomiska politiken, inte med ytterligare särreglering för denna grupp.

Riksdagen den 9 juni 2021: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut