DEBATT - REMISSINSTANSERNA PROTESTERAR

Trots den korta remisstiden inkommer mer än 60 svar till förslaget om en tillfällig asyllag. Praktiskt taget alla som yttrar sig, bland dem mr-organisationerna, kyrkor, UNHCR, Barnombudsmannen, fackförbund med flera underkänner på olika sätt regeringens förslag. Förutom att de pekar på brott mot internationell rätt och humanitära hänsyn slår de ner på slarvig lagteknisk konstruktion och bristande konsekvensanalys. Vanliga påpekanden är att förslaget inte går ihop med barnkonventionen och att EU:s familjeåterföreningsdirektiv inte får tolkas som regeringen gör. Dessutom kritiseras förslaget hårt av alla domstolar och myndigheter som yttrat sig, och den 11 mars underkändes det på DN Debatt av fyra socialdemokratiska sidoorganisationer.

Remissvar publicerade av regeringen

Oisín Cantwell i Aftonbladet 16-03-10: ”Ministern borde ligga sömnlös över sågningarna”