DEBATT - REMISSINSTANSERNA OM MIGRATIONSPOLITIKEN

Den 7 december går remisstiden ut för den parlamentariska kommitténs förslag ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Alla remissinstanser är inte övertygade om att den föreslagna politiken är långsiktigt hållbar.

Bland dem som uttrycker oro finns FN:s flyktingorgan UNHCR som bland annat helst skulle ha sett att Sverige återinförde permanenta uppehållstillstånd. Unicef saknar hänsyn till barnkonventionen medan FARR generellt saknar konsekvensanalyser och befarar att förslaget kommer att leda till utvisningar av unga som kommit som barn och vissa andra grupper, efter lång tid med uppehållstillstånd. Migrationsverket önskar förtydliganden och förutsäger att de upprepade förlängningsansökningarna kommer att bli mer och mer komplicerade över tid.

Läs utdrag ur några remissvar och kommentarer, med länkar till fler: Asylnytt: Ändrad utlänningslag 2021 / Arkiveringsdatum 201218