24 november 2015 - REGERINGEN VÄNDER

Foto: SvT Nyheter 15-11-24: Regeringen: Ny lagstiftning för färre asylsökande

Vid en presskonferens aviserar statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson regeringens åtgärdspaket för att minska inflödet av asylsökande. En tillfällig lag ska införas som gör uppehållstillstånd för asylsökande tidsbegränsade, begränsar uppehållstillstånd av humanitära skäl och försvårar familjeåterförening. I paketet ingår också att medicinsk åldersbestämning ska börja användas igen och att ID-kontroller ska införas på alla kollektiva transportmedel till Sverige. (Från pressmeddelande, numera borttaget från regeringens hemsida.)

ID-kontrollerna (transportöransvaret) kommer att införas redan strax efter årsskiftet, den tillfälliga lagen är på plats i juli efter rekordsnabb remissomgång, medan ny lagstiftning om åldersbedömning är på plats i början av 2017.

Den 24 november 2015 ändras ingen lag och inga nya regler införs, det som händer är bara en presskonferens. Datumet kommer ändå att få stor betydelse. I den tillfälliga lagen som så småningom ska träda i kraft kommer de asylsökande som fått sin ansökan registrerad senast den 24 november 2015 att undantas från hindren för familjeåterförening. Barn och barnfamiljer som registrerat asylansökan senast det datumet ska undantas från den tillfälliga lagen helt och hållet. Senare införs ”Gymnasielagen” i två versioner, som kommer att ge vissa ungdomar uppehållstillstånd om de går i gymnasiet. Även dessa regler kommer enbart att gälla för dem som sökt asyl som barn utan vårdnadshavare senast den 24 november 2015.

Presskonferensen kan även ses som en vändpunkt i Sveriges flyktingpolitik genom att politiken uttalat får en ny målsättning – att åtminstone tillfälligt avskräcka flyktingar från att ta sig till Sverige.