22 juni 2022 - REGERINGEN KRÄVER FLER VERKSTÄLLDA UTVISNINGAR

Den 22 juni ger regeringen i uppdrag till Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården att effektivisera återvändarverksamheten. Kravet är att antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut ska öka med 50 procent under 2023 jämfört med år 2021.

Regeringen vill också att Migrationsverket och Polisen ska sätta upp mätbara mål för olika typer av utvisningar, när det gäller handläggningstid och verkställda utvisningar. Från och med i år ska de båda myndigheterna gemensamt redovisa resultat av återvändarverksamheten till justitiedepartementet. Slutredovisning av uppdraget att öka verkställigheterna ska lämnas i samband med årsredovisningarna för 2023.

Justitiedepartementet 23 juni 2022: Uppdrag till Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården att effektivisera återvändandeverksamheten