1 augusti 2017 - RÄTTIGHETER MELLAN TILLSTÅND

I augusti 2017 träder en rad lagändringar i kraft som gör att den som ansöker om förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd får behålla sina förmåner som barnbidrag och socialförsäkringar även om beslut om förlängning inte ges förrän efter att det förra tillståndet löpt ut. Personen ska alltså inte behöva bli asylsökande igen på grund av handläggningstiden. Lagändringarna har blivit nödvändiga eftersom nästan alla uppehållstillstånd numera är tidsbegränsade.

Riksdagsbeslut den 14 juni 2017, samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut