1 november 2017 - RÄTT ATT FORTSÄTTA I SKOLA

Den 1 november ändras Skollagen så att elever som har påbörjat ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan får rätt att fullfölja utbildningen på den nya orten om de flyttar. Problemet har varit att många ungdomar som sökt asyl som barn utan vårdnadshavare har tvingats flytta när de fyllt 18 eller skrivits upp i ålder. Enligt skollagen har asylsökande (och papperslösa) barn rätt att gå i gymnasiet, men bara om de börjat innan de fyllt 18. Nu förtydligas att det inte finns en sådan åldersgräns om utbildningen redan påbörjats.

Riksdagsbeslut 21 september 2017, se samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut