1 juli 2018 - HANDLÄGGNINGSTID FÅR ÖVERKLAGAS

Förvaltningslagen justeras den 1 juli 2018. Det innebär bland annat en rätt för sökande att begära att ett ärende ska behandlas om det har blivit liggande hos en myndighet en viss tid. Det införs även en rätt att överklaga om en sån begäran inte bifalls. Personer som ansökt om familjeåterförening eller väntar på andra beslut hos Migrationsverket kan lämna in en sådan begäran när det har gått sex månader. Migrationsverket måste inom fyra veckor handlägga ärendet eller avslå begäran. Lagändringen kommer senare att få skarp effekt i vissa ärenden, men Migrationsverket avslår ofta med motivering att ärendet fortfarande utreds. Det går att överklaga vilket kan leda till att domstolen ålägger Migrationsverket att behandla ärendet.

I förvaltningslagen införs samtidigt tydligare regler på vissa punkter om hur myndigheter ska hantera ärenden, men för de flesta punkterna har Utlänningslagens regler företräde eftersom det är en speciallag.

Hämta blanketten för att begära att ärendet ska handläggas (pdf-fil)

Riksdagens samlingssida om den nya förvaltningslagen, med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut