RAPPORT - RAPPORT OM FAMILJESPLITTRING

Handläggningstiderna är inte bara ett irritationsmoment utan bidrar också, i kombination med den tillfälliga lagens hinder för familjeåterförening, till att familjer splittras.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, Stockholms Stadsmission och Göteborgs Stadsmission anmäler Sverige till EU-kommissionen med anledning av de långa handläggningstiderna som strider mot EU-rätten.

FARR publicerar i november en exempelsamling om striden för familjeåterförening sedan den tillfälliga asyllagen infördes. Rapporten innehåller hjärtskärande exempel på hur familjer till personer som fått asyl i Sverige hindras från återförening. Som en följd av detta blir barn kvar i krigsområden eller i otrygghet i transitländer.

Ett huvudresultat i FARR:s rapport är att inskränkningarna av rätten till familjeåterförening som riksdagen beslutade 2016 har visat sig få än starkare effekter när de byråkratiska hindren tas med i bilden. Exemplen avslöjar hur familjer hamnar i orimliga situationer då det inte går att ta sig till den anvisade ambassaden, då processen börjar om av en eller annan anledning eller då handläggningstiden gjort att en åldersgräns passerats. Frustrationen som informanterna ger uttryck för gäller ofta byråkrati, väntetid och en handläggning som uppfattas som kallsinnig.

Sveriges Radio 24 november 2018: Sverige anmäls till EU-kommissionen

FARR 25 november 2018: Avslöjande rapport om familjesplittring