25 september 2015 - FLER SÖKER ASYL, MSB FÅR UPPDRAG

Fortfarande i juli var Migrationsverkets prognos att antalet asylsökande i Sverige skulle sjunka lite jämfört med 2014, då antalet uppgick till drygt 80.000. Men antalet sökande steg snabbt och i september började Migrationsverket rapportera varje vecka om nya rekord, ibland över 1000 sökande samma dag. Enligt Tolle Furegård, expert på Migrationsverket är läget ansträngt men inte kritiskt (citerat från pressmeddelande den 5 september). För att täcka bostadsbehovet handlar Migrationsverket upp nya boendeplatser kontinuerligt, både akutplatser och mer långsiktiga. Att riskkapitalister tjänar stora pengar uppmärksammas. Men det går även ut en förfrågan till frivilligorganisationer och kyrkor om tillfälliga boenden.

Den 25 september beslutar regeringen om ett åtgärdspaket för att hantera ökningen av asylsökande. Det rör sig främst om att få fram boenden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ett samordnande uppdrag, som i normala fall ligger på Migrationsverket. (Pressmeddelande 25 september 2015, nu borttaget från regeringens hemsida.)

SvT Nyheter 20 september 2015: Migrationsverket: Rekordmånga söker asyl i Sverige

Sveriges Radio Malmöhus 20 september 2015: Kommuner kartlägger sängplatser till nyanlända

Sveriges Radio Örebro 21 september 2015: Örebro hjälper till att registrera asylsökande