1 Juli 2018 - POLISEN FÅR BESÖKA ARBETSPLATSER UTAN BROTTSMISSTANKE

Efter en departementsutredning 2017, la regeringen fram en proposition den 20 mars 2018 om större möjligheter för Polismyndigheten att göra inspektioner på arbetsplatser. Avsikten var att polisen ska kunna kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Polismyndigheten ska få avgöra vilka branscher där det finns en särskild risk för att det finns papperslösa. Där ska inspektioner tillåtas utan någon konkret misstanke om brott. Avgiften som en arbetsgivare kan bli skyldig att betala om det finns anställda utan tillstånd ska också höjas, vilket är en följd av EU-direktiv om sådana sanktioner.

Lagrådet hade avstyrkt att Polismyndigheten skulle få befogenhet att avgöra vilka branscher som ska omfattas, men regeringen valde att behålla den konstruktionen. Lagen antogs av riksdagen den 31 maj 2018 och träder i kraft den 1 juli.

Riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut