1 december 2020 - PERSONUPPGIFTER FÅR ANVÄNDAS FÖR TEST

Regeringen har föreslagit att Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska få behandla känsliga personuppgifter för att kontrollera att it-system fungerar och utveckla ny teknik.  för att kunna delta i det internationella samarbetet. Myndigheterna anser att de behöver kunna pröva och utveckla ny teknik för kontroll av biometriska uppgifter, som till exempel teknik för ansiktsigenkänning. Sådant krävs numera i EU-lagstiftningen om gränskontroller mm.

Den 11 november 2020 beslutade riksdagen om att införa dessa befogenheter för myndigheterna i utlänningsdatalagen. Lagändringen träder i kraft den 1 december 2020.

Riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut