2 mars 2016 - PASSLAGEN ÄNDRAS

Passlagen ändras för att förhindra missbruk av svenska pass för inresa. Begränsningarna innebär bland annat att svenska medborgare som mest ska kunna få tre pass under en femårsperiod. Förändringen innebär också att giltighetstiden för barnpass förkortas och att ett ordinare pass återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas. Biometriska uppgifter ska kontrolleras vid Schengengränserna.

Enligt utredningen som föregick lagen förekommer missbruk genom att pass säljs eller stjäls för att användas som look-alike-pass.

Se riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut