29 augusti 2019 - PALESTINIER KAN FÅ FLYKTINGSTATUS VID HINDER MOT UTVISNING

Migrationsöverdomstolen behandlar den 29 augusti 2019 en asylansökan från en palestinier från Gazaområdet. Migrationsverket avslog asylansökan men gav mannen ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eftersom det vid den tidpunkten inte gick att ta sig till Gazaområdet. Palestinier som varit registrerade hos FN:s organ för palestinier, UNRWA, har rätt till flyktingstatus om de inte längre kan få skydd av UNRWA. Mannen hade varit registrerad hos UNRWA, men Migrationsverket beviljade inte flyktingstatus, eftersom det bara var ett praktiskt verkställighetshinder som hindrade honom från att resa, inte något skyddsbehov.

Migrationsöverdomstolen slår i den vägledande domen fast att det inte spelar någon roll vilken anledningen är till att personen inte kan få skydd av UNRWA igen. Det kan vara ett praktiskt verkställighetshinder som är orsaken. Detta blir vägledande, men mannen som målet handlade om fick ändå avslag eftersom Migrationsöverdomstolen bedömde att det inte längre finns något praktiskt verkställighetshinder för att resa till Gaza.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen: Migrationsöverdomstolens dom den 29 augusti 2019 i MIG 2019:13 (UM 9395-18)