23 oktober 2015 - ÖVERENSKOMMELSE REGERINGEN – ALLIANSEN

Den 22 oktober publicerar Migrationsverket en ny prognos för antalet asylsökande. Spännvidden mellan olika scenarier är stor, men huvudscenariot pekar nu på ca 160.000 sökande, varav runt 35.000 ensamkommande barn – siffror som skulle stå sig.

Dagen därpå, den 23 oktober presenterar Regeringen (s och mp) och de dåvarande ”allianspartierna” (m, c, l och kd) en gemensam överenskommelse, bland annat om hur fler ska få plats i boenden och obligatoriskt asylmottagande i kommunerna. Fler slags RUT-avdrag ska införas liksom några andra arbetsmarknadsreformer. Försörjningskrav ska införas för asylsökande och andra, tillfälliga uppehållstillstånd ska bli huvudregel under en begränsad tid. En översyn av mottagandet av ensamkommande barn ska göras. Sverige ska också delta i överföring av flyktingar inom EU samt inom kort tillsätta en utredning om lagliga vägar utöver vidarebosättning via FN.

Överenskommelsen – ”Insatser med anledning av flyktingkrisen” (pdf-format)