1 juli 2017 - 16-ÅRINGAR PLACERAS UTAN VUXENSTÖD

Kommunerna har sedan 1 januari 2016 haft rätt att placera asylsökande barn i ”stödboende” istället för familjehem eller ungdomshem. Från 16 års ålder ska de kunna placeras i stödboende, där de ska klara sig själva i stor utsträckning. Den 1 juli 2017 ändras reglerna för statens ersättning till kommunerna. Schablonsumman är beräknad efter att omkring en tredjedel av 16-17-åringarna placeras i stödboende. Socialsekreterare och andra som träffar barnen är oroliga för att just barn på flykt som ofta har trauman och särskilda utmaningar i det nya landet ändå ska klara sig själva.

Göteborgs Fria 29 juni 2017: Majoriteten av alla HVB-platser ska bort

Sveriges Radio Ekot 30 juni 2017: Oro över ny sorts boende för ensamkommande