1 juli 2021 - ÖKAD UTLÄNNINGSKONTROLL

Den 1 juli träder några lagändring i kraft som ska öka kontrollen av utlänningar och identitet. Migrationsverket och Polismyndigheten får större befogenheter att fotografera och ta fingeravtryck vid kontroller inom landet och registrera uppgifter för jämförelser. Resedokument och främlingspass kan återkallas. Exempelvis kan främlingspass återkallas om personen får en annan handling som kan användas som pass eller reser till hemlandet. Antalet främlingspass som en person kan få ut begränsas.

Riksdagen 19 maj 2021: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut