6 juli 2017 - OFFENTLIGT BITRÄDE BEVILJAS FÖR ATT ÖVERKLAGA STATUS

Migrationsöverdomstolen beviljade den 6 juli offentligt biträde till en person som överklagat sin skyddsstatus. Att överklaga status har blivit ett vanligt mål sedan uppehållstillstånden blev tidsbegränsade. Alternativ skyddsstatus med 13 månaders uppehållstillstånd ger vid den här tiden inte rätt till familjeåterförening. Många asylsökande från Syrien har fått alternativ skyddsstatus på grund av kriget. För att flyktingstatus krävs andra individuella skäl. Det går inte att överklaga längden på uppehållstillståndet men det går att överklaga för att begära flyktingstatus.

En person som överklagade sin skyddsstatus begärde offentligt biträde och fick avslag. Målet har nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att offentligt biträde får nekas bara om det är uppenbart att ansökan om skyddsstatus kommer att avslås. Så fort en mer ingående bedömning av skälen måste göras så ska offentligt biträde beviljas.

Kammarrätten i Stockholm 6 juli 2017: Mål nummer 2484-17, MIG 2017:15