1 januari 2020 - NYA REGLER FÖR FORSKARE OCH STUDENTER

Lagändring med anledning av EU:s student- och forskardirektiv. Ett nytt kapitel införs i lagen om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning. Det blir lättare att stanna kvar för arbete för dessa grupper. Reglerna för au pair stramas upp.

Uppehållstillstånd för studier på lägre nivå omfattas inte av de nya reglerna. Möjligheten för utbytesstudenter och vissa IB-utbildningar på gymnasienivå kvarstår.

Riksdagen 27 november 2019: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut