30 januari 2018 - NYA GYMNASIELAGEN – FÖRSLAG

Regeringen lägger fram ett förslag som skulle ge möjlighet för vissa asylsökande ungdomar som fått avslag (eller annars skulle få avslag)  att istället få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om de går i gymnasiet och efter examen möjlighet till permanentning om de lyckas få varaktigt arbete. Förslaget gäller enbart ungdomar som placerats som ensamkommande barn när de sökte asyl, som fått vänta på Migrationsverkets beslut minst 15 månader och som hunnit fylla 18 eller skrivits upp i ålder när de fick beslutet. Omkring 9000 ungdomar väntas ändå omfattas och förslaget tas emot som en delseger av rörelser som protesterat mot utvisningar.

En hake är att de unga som fått avslag inte kommer att få möjlighet att söka tillstånd enligt ”den nya gymnasielagen” förrän i juni 2018, men de har fram till dess varken rätt att arbeta eller att få något boende eller annat bistånd.

Justitiedepartementet 30 januari 2018: Ny möjlighet till uppehållstillstånd (utkast till lagrådsremiss)

Lista över remissvar, uppdaterad den 22 februari 2018