1 januari 2018 - NYA ETABLERINGSREGLER

Den 1 januari ändras reglerna för personer som fått uppehållstillstånd och behöver stöd för att etablera sig. Syftet med lagändringarna är att etableringen för nyanlända ska bli mer lik de regler som gäller för andra arbetssökande.

• Nyanlända ska ha en individuell handlingsplan liksom övriga arbetssökande och anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program, istället för att ha rätt till en etableringsplan.

• Den som inte deltar i insatserna kan varnas eller stängas av från rätt till ersättning.

• Handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Riksdagsbeslut 20 juni 2017, se samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatt, omröstningar och beslut