1 mars 2022 - NY TJÄNST EFTER SPÅRBYTE SKA ANNONSERAS

Migrationsöverdomstolen behandlar den 1 mars 2022 ett ärende som gäller förlängning efter spårbyte. En kvinna hade efter avslag på asylansökan fått arbetstillstånd och kunde stanna med sina tre barn. Hon arbetade som personlig assistent, anställd av ett assistansbolag. Under hennes anställning övergick brukaren till att anlita ett nytt assistansbolag, men alla assistenterna fick sina anställningar överflyttade till den nya firman. Kvinnan anmälde bytet av arbetsgivare till Migrationsverket. När hon senare ansökte om förlängning av arbetstillståndet fick hon ändå avslag för att den nya arbetsgivaren inte hade annonserat tjänsten inom EU. Detta krävs inte vid spårbyte och kvinnan överklagade. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att samma regler ska gälla vid förlängning oavsett om arbetstillståndet först gavs efter spårbyte. En ny arbetsgivare ska annonsera tjänsten innan en tredjelandsmedborgare får anställas. Det är assistansbolaget som är arbetsgivare, inte brukaren.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 908-21, MIG 2022:3