MOTSTÅND - NY RÖRELSE FÖR BARNS RÄTT

I oktober 2016 startas rörelsen ”Vi står inte ut men vi slutar inte kämpa”, ofta benämnd med sin hashtag #vistårinteut. Rörelsen som snabbt växte till ca 10.000 medlemmar och 70.000 följare består främst av personer som i sina yrkesrollt möter asylsökande barn utan vårdnadshavare, men även frivilliga stödpersoner. Det är en kombination av händelser och skeenden som får professionella och volontärer att reagera, som de plötsliga omflyttningarna från ungdomshem till vuxenboenden, asylutredningar som upplevs rättsosäkra, åldersuppskrivningar utan underlag samt utvisningar till krigshärjade länder varifrån barn tidigare fått stanna.

Från #vistårinteut hemsida: Så startade rörelsen

Facebooksida (huvudsidan) ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa”