22 september 2016 - NY PLAN FÖR ÖKAT ÅTERVÄNDANDE

Regeringen presenterar ett nytt åtgärdspaket för ökat återvändande (se 2 maj 2016 för det föregående paketet). Detta innehåller utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner, ökad befogenhet för polisen att ta fingeravtryck och att omhänderta pass vid kontroller inne i landet, skyldighet för Migrationsverket att underrätta polisen vid kontakt med personer som har utvisningbeslut, möjlighet för polisen att återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket för frivlligt återvändande, möjlighet att ta vuxna i förvar i andra lokaler än förvarsenheter, möjlighet att ta barn i förvar efter polisbeslut om avvisning, möjlighet för polisen att verkställa en utvisning på nytt utan nytt beslut och översyn av ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. (Från justitiedepartementets pressmeddelande och presentation, numera bortaget från regeringens hemsida)

Sveriges Radio Ekot 22 september 2016: Så ska fler asylsökande som fått avslag avvisas

Sveriges Radio Studio Ett 22 september 2016: Ministern: ”Polisrazzior på arbetsplatser är som livsmedelskontroller”