1 juli 2020 - INGA BIDRAG FÖR ASYLSÖKANDE I UTPEKADE OMRÅDEN

Den 1 januari 2020 infördes nya regler i lagen om mottagande av asylsökande (LMA-lagen). Asylsökande som väljer eget boende i ett område som pekats ut av kommunen som alltför belastat kommer att nekas dagersättning och andra särskilda bidrag. Detta gäller även barnfamiljer.

Regeringen har i förordning beslutat vilka kommuner – 32 stycken – som fått möjlighet att peka ut områden. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020.

Personer som redan bor i ett av de utpekade områdena ska inte få ersättningen indragen. Däremot sker indragningen om de flyttar inom området. Migrationsverket inför en söktjänst där det går att kontrollera om en viss adress tillhör ett utpekat område.

Det visar sig att vissa kommuner pekar ut även rikare områden och i ett par fall hela kommunen. Redan den 15 maj aviserar regeringen att lagen ska ändras så att länsstyrelserna får möjlighet att stoppa omotiverat utpekande. Samtidigt meddelas att Migrationsverket får i uppdrag att kontrollera att asylsökande faktikskt bor där de har uppgivit.

Riksdagen 2019-11-27: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut

Justitiedepartementet 2019-12-05: Regeringen beslutar om nya regler för eget boende för asylsökande

Sveriges Radio Ekot 15 maj 2020: Regeringen vill ändra i ebo-lagen