6 september 2015 - MITT EUROPA BYGGER INTE MURAR

Flyktingarnas historia börjar inte den 6 september 2015. Men historien om hur Sveriges flyktingpolitik förändrats efter 2015 börjar här. Fler asylsökande än vanligt hade kommit till Europa och även Sverige i början av hösten. Nyheter och bilder  spreds om förtrycket i Syrien, bombdåd i Afghanistan, svårigheterna i närområdet, liksom om de livsfarliga umbäranden flyktingarna var beredda att utstå för att nå trygghet. Många politiker berördes och lovade att välkomna människorna som tog sig över gränserna. ”Vi klarar det” sa Angela Merker i Tyskland. ”Mitt Europa bygger inte murar” sa Stefan Löfven.

Filmklippet kommer från TV4 6 september 2015.