27 november 2018 - MIGRATIONSVERKET SKA ÖVERVAKA DEPORTATIONER MEN VISSA DÖLJS

Enligt EU:s rutiner för återvändande av personer med utvisningsbeslut ska det finnas en myndighet som har i uppdrag att övervaka transporter, så att allt går rätt till. Sverige har länge saknat en sådan myndighet, men från augusti 2018 har Migrationsverket haft uppdraget. Upplägget har kritiserats eftersom det är oklart om Migrationsverket kan betraktas som en oberoende myndighet, även om verket inte är ansvarig för verkställigheter med tvång.

I november 2018 kritiserar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, att utvisningar verkställs till Afghanistan trots att säkerhetsläget försämras och nya riktlinjer väntas. FARR larmar också om att vissa utvisningar verkställs med övervåld.

Uppmärksamheten kring hur utvisningarna gått till leder till ytterligare avslöjanden. Ett par av våldsincidenterna förekom i samband med utvisningar som skulle verkställas med överraskning, utan att den som skulle utvisas fick tid att meddela sig med någon, förbereda resan eller tala med ombud. Reportrar på Sveriges Radio har i slutet av november grävt vidare i saken och funnit att flera hundra utvisningar har verkställts i hemlighet under 2018. Kriminalvården som sköter själva transporterna har inte ens informerat den avdelning på Migrationsverket som har till uppgift att övervaka hur verkställigheterna går till. Detta möter kritik och även gränspolischefen klargör att så får det inte gå till.

Sveriges Radio 27 november 2018: Kriminalvården hemlighåller avvisningar för tillsynsmyndighet

Sveriges Radio 27 november 2018: Kritik mot dolda avvisningarna: Är inhumant

Sveriges Radio 27 november 2018: Dolda avvisningar ökar kraftigt

Sveriges Radio 27 november 2018: Polisen kritisk till hanteringen av dolda avvisningar

(FARR:s pressmeddelanden från 2018 är avpublicerade.)