1 juni 2017 - MIGRATIONSVERKET FÅR BEGÄRA AVHYSNING

Sedan ändringen av Lagen om mottagande av asylsökande den 1 juni 2016 så får asylsökande med avslagsbeslut inte bo kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden (oavsett om det går att verkställa utvisningen). Migrationsverkets uppmaning om att lämna boendet har kunnat överklagas och det har krävts kronofogdens beslut om handräckning för att verkställa avhysningar. Genom en ny lagändring får nu Migrationsverket rätt att direkt begära handräckning från polis för att avhysa boende som inte har rätt till LMA-bistånd längre.

Länk till riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatt, omröstningar och beslut