KONSEKVENSER - MELLAN STOLARNA I VÄNTAN PÅ STUDIETILLSTÅND

De ungdomar som ansöker om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är inte asylsökande och de har inte uppehållstillstånd. Men de räknas inte heller som papperslösa eftersom de gjort en ansökan där ett av villkoren är att de befinner sig i Sverige under väntetiden. Så vad är de? Migrationsverket och även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, numera SKR) konstaterar att de är ”tillståndssökande”. Migrationsverket anser att de omfattas av LMA-lagen och har rätt till bistånd ungefär som asylsökande, men att Migrationsverket inte har något ansvar för dem – det ansvaret har kommunerna. Det blir därför upp till var och en av ungdomarna att ta fram papper på att de har ansökt enligt gymnasielagen och fått inhibition. Sedan kan förhoppningsvis det lokala socialkontoret övertygas om att de har rätt till bistånd.

En del ungdomar bor på gatan, andra bor kvar i frivilliga familjehem eller andra lösningar. SKL har meddelat att de inte anser att de tillståndssökande ungdomarna har rätt till vård på samma sätt som asylsökande och papperslösa. Om de behöver vård ska de betala fulla kostnaden, som turister.

Sveriges Radio Ekot 26 juni 2018: Papperslösa unga mister rätt till sjukvård