1 juli 2022 - MASSFLYKTINGAR KAN ANVISAS TILL KOMMUNERNA

Den 1 juli 2022 ändras lagen om mottagande av asylsökande (LMA-lagen) så att Migrationsverket kan anvisa personer som fått tillfälligt skydd i en massflyktsituation till kommunerna, på liknande sätt som kommunerna ska ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd. Vid fördelningen ska Migrationsverket ta hänsyn till arbetsmarknaden, befolkningsstorleken och det samlade mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända med uppehållstillstånd som finns i respektive kommun. Regeringen får meddela närmare föreskrifter om antalet anvisningar, prioriteringar, fördelning, kriterier och tidsfrister.

Riksdagen den 21 juni 2022: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut