1 maj 2021 - LISTA ÖVER SÄKRA LÄNDER INFÖRS

Sverige har tidigare avvisat asylsökande med omedelbar verkställighet, alltså utan att de får stanna i Sverige för att överklaga, om Migrationsverket bedömt att det går att få skydd av landets myndigheter. EU-domstolen har dock sagt ifrån att Sverige inte får bedöma ansökan som ogrundad av den anledningen utan att ha en lista över vilka ursprungsländer som anses som säkra – detta framgår av EU:s asylprocedurdirektiv. (Se Tidslinjen 25 juli 2018)

Efter denna EU-dom har saken utretts och Riksdagen har fattat beslut om en ändring i Utlänningslagen och att ge Migrationsverket i uppdrag att upprätta en lista över säkra länder. Lagändringen träder i kraft 1 maj 2021 och Migrationsverket har publicerat ett längre ställningstagande om vilka situationer då det är tillåtet att avvisa asylsökande med omedelbar verkställighet. En förutsättning är att ansökningen bedöms som ”uppenbart ogrundad”. Tre typer av anledningar kan förekomma: att skälen som framförts inte har med skyddsbehov att göra, att ursprungslandet är säkert eller att uppgifterna som lämnats är falska eller uppenbart osannolika.

Listan över ”säkra ursprungsländer”: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Georgien, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien och Serbien.

Riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut

Migrationsverkets ställningstagande RS/071/2021