MOTSTÅND - ”LAGEN ÄR ORÄTTVIS”

Asylsökande som kommer att få beslut i enlighet med den tillfälliga lagen samlas utanför Riksdagen och demonstrerar under några veckor. De protesterar särskilt mot att reglerna om tidsbegränsade uppehållstillstånd och vissa av begränsningarna för familjeåterförening tillämpas även för dem vars ansökan registrerades före 24 november 2015. De flesta kommer från Syrien och har lämnat familjer bakom sig, förvissade om att makar och barn skulle få återförenas på laglig väg och slippa den livsfarliga resan med smugglare.

Foto privat.