7 juli 2016 - KORTA TILLSTÅND FÖR ENSAMMA BARN

Migrationsverket antar ett rättsligt ställningstagande (SR 26/2016) som betyder att barn som får uppehållstillstånd för att de inte har något ordnat mottagande i hemlandet endast ska få tillfälliga tillstånd, Detta ska gälla åtminstone för barn som fyllt 16 år vid beslutet, i vissa fall även för yngre barn.

Ungefär samma slutsats gällande barn som inte har ett ordnat mottagande fanns redan i Migrationsverkets ställningstagande om beviskraven för praktiska verkställighetshinder, den 22 april (SR 10/2016). Det slog dock inte igenom i beslutsfattandet för ensamkommande barn förrän efter ställningstagandet i juli.

Tidigare har permanenta uppehållstillstånd varit det normala för alla barn som får stanna efter att ha sökt asyl utan vårdnadshavare. Ställningstagandet innebär att barnen kommer att utvisas när de fyllt 18. Den tillfälliga lagens undantag för barn som sökt asyl senast den 24 november 2016 sätts därmed ur spel. Uppehållstillstånden ska betraktas som ”icke bestående” och ges för tolv månader i taget enligt § 11 i utlänningslagens kapitel 5. Det för med sig att dessa barn inte folkbokförs.

Ställningstagandena som nämnts kan inte länkas här eftersom de numera är avregistrerade, liksom det föregående RCI 10-2013.

Se utförligare beskrivning av Sofi Jansson-Keshavarz och Anna Lundberg Anna i Juridisk Tidskrift: Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

De fortsatta ändringarna av praxis för barn med påstått ordnat mottagande beskrivs i ett kapitel ur boken Den onödiga flyktingkrisen: Sanna Vestin: Att göra barn utvisningsbara